DYNAMAX Čistenie a ochrana benzínového systému 300ml
8,20 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Čistenie a ochrana benzínového systému 300ml
8,20 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Odstraňuje nečistoty a zvyšky nespáleného uhlíka v palivovom systéme. Rozpúšťa znečistenia z karburátoru a vstrekovacieho systému. Viaže vlhkosť a skondenzovanú vodu. Zaisťuje efektívne čistenie celého benzínového palivového systému od nádrže až po spaľovaciu komoru. Odstraňuje prevádzkou spôsobené znečistenia a zabraňuje tvorbe usadenín. Vhodný aj počas studených štartov v zimnom období. Účinkuje: počas jazdy. Riedenie: 300 ml na 60 l benzínu. Odporúčaná aplikácia: každých 6 mesiacov pred tankovaním.

DYNAMAX Čistič ATF systému 300ML
7,30 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Čistič ATF systému 300ML
7,30 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Vysoko výkonný čistič pre automatické prevodovky s, alebo bez meniča krútiaceho momentu vhodný pre všetky typy 4 - 8 rýchlostných prevodoviek. Odstraňuje prevádzkou spôsobené znečistenia a usadeniny, chráni pred koróziou a predčasným opotrebovaním. Použitie: 300 ml na 8 l oleja. Nalejte do prevodovky pred výmenou oleja a spustite motor na 15 min s častými zmenami zaťaženia za jazdy (použite všetky rýchlostné stupne). Následne olej vypustite a nalejte nový. Účinkuje: pred výmenou oleja. Riedenie: 300 ml na 8 l oleja. Odporúčaná aplikácia: pred každou výmenou oleja.

DYNAMAX Čistič DPF systému 1L
15,50 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Čistič DPF systému 1L
15,50 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Vysoko účinná čistiaca kvapalina na čistenie DPF. Rozpúšťa znečistenia a regeneruje jeho plnú funkčnosť. Použitie: Uistite sa, že výfukový systém nemá žiadne úniky a pracuje správne. 1. Demontujte snímač teploty a / alebo tlaku. 2. Zrieďte kvapalinu s vodou v pomere 1:3 (pri silnejšom znečistení 1:2) 3. Naplňte striekaciu pištoľ kvapalinou a nastavte v nej tlak (2.5-4.0 bar). 4. Naštartujte motor a nechajte ho počas čistenia na voľnobehu. Striekajte produkt v 5 sekundových intervaloch cez demontovaný otvor. Odporúčame použiť min. 500 ml produktu v závislosti od znečistenia. V prípade potreby postup opakujte. 5. Namontujte snímače a vykonajte skúšobnú jazdu. Sadze, ktoré boli v priebehu čistenia rozpustené budú spálené počas pravidelnej regenerácie.

DYNAMAX Čistič DPF systému kvapalina 1L
15,70 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Čistič DPF systému kvapalina 1L
15,70 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Vysoko účinná prísada pre čistenie demontovaného filtra pevných častíc (DPF). Rozpúšťa znečistenie vo filtri a regeneruje jeho plnú funkčnosť. Použitie: vhodné pre všetky DPF. 1. Zrieďte prípravok s vodou v pomere 1:4 (v prípade silného znečistenia 1:1). 2. Odmontujte DPF a naplňte ho prípravkom od 3 do 5 litrov (v závislosti od veľkosti DPF). 3. Nechajte prípravok účinkovať približne 8-10 hodín. 4. Pravidelne kontrolujte stav naplnenia a v prípade potreby doplňte hladinu. 5. Vyprázdnite DPF 6. Dôkladne opláchnite DPF čistou vodou. 7. Namontujte DPF a vykonajte skúšobnú jazdu po dobu aspoň 15 minút.

DYNAMAX Čistič chladiaceho systému 300ML
10,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Čistič chladiaceho systému 300ML
10,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Vhodný pre použitie do všetkých vodou chladených chladiacich systémoch. Obsahuje rýchlo reagujúce komponenty pre odstránenie znečistenia z bežného používania. Rozpúšťa a odstraňuje usadeniny, zlepšuje výkon ventilov, termostatu a vodnej pumpy. Použitie: 300 ml na 10 l chladiacej kvapaliny. 1. Nalejte do chladiaceho systému pred každou výmenou chladiacej kvapaliny. 2. Zapnite kúrenie na “horúco“. 3. Nechajte na voľnobehu 30 min. 4. Vypustite kompletne systém, prepláchnite čistou vodou a napustite novou chladiacou kvapalinou. Účinkuje: pred výmenou chladiacej kvapaliny. Odporúčaná aplikácia: pred každou výmenou chladiacej kvapaliny.

DYNAMAX Čistič chladiča 2-zložkový
9,90 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Čistič chladiča 2-zložkový
9,90 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

DYNAMAX ČISTIČ CHLADIČA 2-ZLOŽKOVÝ - komponent č. 1 + č. 2 je bezfarebná kvapalina. Použitie: Je vhodný do chladiacich systémov s objemom 5 až 10 litrov. Vhodný pre uzavreté vodné chladiace systémy a tiež pre výmenníky tepla. Môže byť zmiešaný so všetkými bežnými chladiacimi zmesami. 1. Pred použitím oba produkty dôkladne pretrepať. 2. Celý obsah naliať do chladiaceho systému. 3. Otvorte vykurovací ventil a nechajte motor bežať cca. 15 minút pri stredných otáčkach, aby sa dosiahla optimálna prevádzková teplota. 4. Vypustite chladiacu kvapalinu. Odmontujte všetky expanzné nádobky, ktoré nie sú súčasťou okruhu chladiacej kvapaliny a vyčistite ich ručne. 5. Dôkladne opláchnite celý chladiaci systém čistou vodou. 6. Doplňte systém chladiacou zmesou.

DYNAMAX Keramická prísada do oleja 300ML
23,80 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Keramická prísada do oleja 300ML
23,80 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

KERAMICKÁ OCHRANA MOTORA Pri slovnom spojení keramická ochrana väčšine automaticky napadne ochrana karosérie. Keramika však môže fungovať aj na iných miestach, napríklad vnútri motora. Keramická ochrana motora  obsahuje keramickú zložku, ktorá znižuje trenie pohybujúcich sa častí (piestov, ojníc, hriadeľov a podobne). Znížením trenia tak dochádza k zníženiu opotrebenia pohyblivých častí motora a to má vplyv aj na zníženie spotreby paliva. No v prvom rade to zlepší hladkosť chodu motora. V prípade väčšiny motorových vozidiel sa 25 % energie vytvorenej pohonnými hmotami spotrebuje na prekonanie trenia. Práve toto číslo DYNAMAX Ceramic Oil Additive znižuje. Prvotným vplyvom Ceramic Oil Aditíva je zušľachťovanie kovových povrchov. Výsledkom je zabezpečenie ideálnych podmienok pre olejový film, tým pádom sa zníži opotrebovanie motora a náklady na údržbu. DYNAMAX Ceramic Oil Additive dopĺňa mazacie vlastnosti motorového oleja o najmodernejšie komponenty bez popola. Okrem toho, pomocou motorového oleja sa nano-keramické častice dostanú na tie miesta, kde môže vzniknúť trenie. Tieto nanočastice sa dostanú do povrchových nerovností (valcov, piestov, ložísk, piestnych krúžkov, ozubených kolies, atď.) a tam priľnú. Nanočastice okrem zníženia trenia vylepšia aj problémy tesnenia. Spolu s tým ide ruka v ruke aj zníženie spotreby oleja, ktorú každý spaľovací motor zo svojho princípu má. Polykeramika má v modernej mazacej technike veľký význam. Drsnosť kovových trecích povrchov v motoroch je veľmi nízka, často len 1 mikrón, väčšie častice sa neprichytia (neprilepia) na kovový povrch. Filtračné prvky olejových filtrov majú vo väčšine prípadov filtračnú štruktúru a jemnosť vo veľkosti 15-25 mikrónov (super jemné filtre majú jemnosť 1-3 mikrónov) a tak tieto nie sú schopné vyfiltrovať polykeramické nanočastice produktu DYNAMAX Ceramic Oil.Zníženie spotreby ale aj hlučnosti DYNAMAX Ceramic Oil sa pod tlakom dostáva do chemickej reakcie s kovmi a zušľachťuje tak ich povrch. Takto vzniknutý mimoriadne tvrdý a hladký povrch odoláva porušeniam a poškodeniam vyplývajúcich z trenia, a to aj v prípade extrémnych záťaží zabezpečí ideálne podmienky pre mazanie. Tým uľahčuje vnútorné fungovanie motora, ako aj pohyb súčiastok, čo je spojené so zvyšovaním výkonu motora alebo znižovaním spotreby pohonných hmôt. V dôsledku zníženého trenia sa tiež zníži miera hlučnosti. Pri pravidelnom používaní v nových zariadeniach sa garantuje trikrát dlhšia životnosť. Používanie DYNAMAX Ceramic Oil odstraňuje tiež problémy pri studenom štarte, a istý čas ochraňuje zariadenie pred problémami spôsobenými čiastočným nedostatkom oleja, dokonca aj v prípade straty celkového tlaku oleja. Môže sa tiež zmiešať s akýmkoľvek olejom na syntetickej, polosyntetickej a minerálnej báze. Mazacie látky zariadení, ktoré boli ošetrené , strácajú svoju mazaciu schopnosť až neskôr, ako tie neošetrené a to kvôli ideálnejšiemu mazaciemu prostrediu. A pre aké motory je určený? Pre všetky zážihové (aj na plyn), vznetové, nové aj staršie motory. Jedno balenie s obsahom 300 ml vystačí na ošetrenie 6 l olejovej náplne, pridáva sa vždy po výmene do nového zohriateho oleja. Optimálnu účinnosť dosahuje po približne 400 až 600 km.

DYNAMAX Nemrznúca chladiaca kvapalina -37°C 1L
3,70 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Nemrznúca chladiaca kvapalina -37°C 1L
3,70 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Určená do chladičov motorov u motoriek vyrobených z ľahkých zliatin. Nízkotuhnúca chladiaca kvapalina celoročne chráni chladiaci systém motorky pred pôsobením mrazu a pred koróziou. Zaručuje veľmi dobrý prevod tepla.

DYNAMAX Utesňovač chladiča 300 ML
7,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Utesňovač chladiča 300 ML
7,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Vhodný pre použitie vo všetkých vodou chladených chladiacich systémoch. Spoľahlivo, rýchlo a jednoducho utesní praskliny a malé úniky chladiacej kvapaliny. Vhodné aj ako prevencia. Použitie: 300 ml na 12 l chladiacej kvapaliny. 1. Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny. 2. Pridajte prípravok do zohriateho chladiaceho systému a zapnite kúrenie na “horúco“. 3. Nechajte na voľnobehu 10 min. 4. Znovu skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny. Účinkuje: počas jazdy. Riedenie: 300 ml na 12 l chladiacej kvapaliny. Odporúčaná aplikácia: v prípade potreby.

DYNAMAX Zimná starostlivosť o naftu 150ML
4,90 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Zimná starostlivosť o naftu 150ML
4,90 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Zlepšuje prietokové a mazacie vlastnosti. Prevencia voči parafínovým krištáľom až do - 28°C. Zaisťuje zlepšenie prietokových vlastností motorovej nafty. Je vhodný pre použitie vo všetkých dieselových agregátoch s alebo bez DPF. prečo je dôležitá zimná starosltivosť o naftu?Je tu zimné obdobie a s ním spojené komplikácie najmä u naftových motorov. Funkcie aditív dokážu eliminovať negatívny dopad nízkych teplôt na palivový systém a často tak ušetriť peňaženku od nečakaných investícií. Zabraňuje korózii. Moderné palivové systémy sú omnoho menej tolerantné ku akýmkoľvek formám korózie, než u ich predchodcov. Tieto systémy vybavené pumpami, ci vstrekovačmi pracujúcimi pod extrémnymi tlakmi sú omnoho náchylnejšie na poruchy práve v zimnom období, kedy výskyt korózie v palivových systémoch je zapríčinený prítomnosťou vody. Každé palivo obsahuje malé percento vody, no problém nastane až vtedy, keď sa toto percento nadmerne zväčší a voda tzv. emulguje. Emulgáciou sa vytvorí samostatná zložka, ktorú už samotné palivo bez pomoci aditíva nedokáže absorbovať. Voda sa do systému vie dostať mnohými spôsobmi a práve v zime je to najčastejšie kondenzáciou, kedy poklesom teploty sa molekuly vody premieňajú z plynného skupenstva na kvapalné. Ďalšími častými spôsobmi sú dážď, vysokotlakové umývanie, ci únikom z atmosféry (vlhkosť). Emulgovaná voda má nižšiu viskozitu než nafta, a preto poskytuje tenšiu mazaciu vrstvu medzi dvoma pohybujúcimi sa kovovými dielmi. Vytvára sa tzv. abrazívny efekt, ktorý z týchto dielov odstráni ochrannú vrstvu, bez ktorej všetky typy železných i neželezných kovov v spojení s emulgovanou vodou automaticky korodujú. Korózia sa najčastejšie vyskytuje práve pri vstrekovačoch, kedy v prípade ich výmeny sa investícia pohybuje na úrovni niekoľkých stoviek eur.Zimné aditívum do nafty jeOverená prevencia voči poruchám tohto typu a to vďaka obsahu lubrikačnej zložky, ktorá vytvorí ochranný film na povrchu všetkých komponentov v palivovom systéme. Zamedzí tak abrazívnemu efektu a kovové časti zostanú naďalej chránené pred možným vznikom korózie. Lepší studený štart V zimnom období sú studené štarty komplikáciou pre všetky naftové automobily. Za studený štart sa považuje každý, pri ktorom motor nie je zahriaty na prevádzkovú teplotu, teda pred cestou do práce, z práce, ale aj medzi nákupmi, ci inými prestávkami medzi jazdami. Aj v tomto prípade stojí za náročným ranným štartovaním voda. Nie je v tom však jediná. Okrem nej na nízke zimné teploty negatívne reagujú aj uhľovodíky, ktoré tvoria základ každého paliva. Výrobcovia na základe zmiešania rôznych druhov uhľovodíkov vedia ovplyvniť ich bod mrazu, no má to vplyv na cenu paliva. Zlepšuje filtrovateľnosť nafty až o -13°C. Voda počas tuhej zimy v palive zmrzne a jej kryštáliky ladu sa v palivovom systéme správajú, ako každé iné pevné teleso. Palivový filter chrániaci vstrekovače a motor tieto telesá cez seba jednoducho nepustí, co vo väčšom množstve môže. Uhľovodíky majú takisto svoj bod tuhnutia, no na rozdiel od vody nevytvárajú lad, ale hustú gélovú hmotu tzv. parafín. Ten môže vo väčšom množstve takisto zamedziť prietok paliva cez filter, alebo znížiť výbušnosť nafty. Uvedené príklady nepriaznivého pôsobenia zimy na palivo sú príčinou toho, keď ráno nenaštartujete, alebo naštartujete, no po chvíli motor auta zhasne. Zimné aditívum do nafty dokáže účinne potlačiť tvorbu parafínu a zlepšuje filtrovateľnosť paliva až o – 13 °C v závislosti od kvality paliva. Takisto dokáže naviazať vodu s palivom a vytvorí tak hmotu, ktorú je motor schopný spáliť bez ďalších negatívnych dopadov na proces. Balenie obsahujeDávkovač. Riedenie: 500 ml na 500 l nafty. Odporúčaná aplikácia: počas zimného obdobia pred tankovaním.

DYNAMAX Zimné aditívum do benzínu 300ML
6,20 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Zimné aditívum do benzínu 300ML
6,20 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Pred zimou určite z každej strany počúvate o dobrých vlastnostiach aditív do naftových motorov. Ale čo tie benzínové? Nezaslúžia si tiež nejaké lepšie palivo, prípadne vylepšené vlastnosti, ktorými môžete motoru dopomôcť k lepšiemu spaľovaniu? Určite. Zimné aditívum do benzínu môžu prospieť nielen vášmu motoru, ale v konečnom dôsledku aj peňaženke. Následná oprava palivového systému totiž môže výrazne zaťažiť rodinný rozpočet. Zážihový (benzínový) motor v zime nie je na studený štart taký náročný. Okrem “žhavičov” tiež nepotrebuje prekonať takú vysokú kompresiu. Benzínový motor tak má omnoho ľahšie štartovanie, avšak prečo mu s tým ešte nepomôcť? Minimálne napríklad znížením obsahu vody v palive. Práve zimné aditívum DYNAMAX do benzínu ktoré komerčne predávajú pod anglickým označením Gasoline Winter Additive zamedzuje tvorbe mikrokryštálov ľadu. Slúži tak na prevenciu pred usadzovaním vody v palivovom systéme, čo je príznačné pre zimné obdobie a krátke trasy. Ďalej tiež znižuje koróziu celého systému a kyslosť vzniknutú oxidáciou. Práve voda je najväčším strašiakom benzínových motorov v zime. Benzín u nás nezamrzne, voda áno Samotný benzín totiž v našich podmienkach nezamŕza. To by museli teploty klesať pod -45 °C, čo je v našich podmienkach nereálne a vplyvom stále teplejšieho počasia už skoro úplne vylúčené. Problémom je tak spomínaná voda, ktorá sa v palive môže objaviť najprv natankovaním z nádrží alebo aj kondenzáciou, keď poklesom teploty samotné molekuly vody prechádzajú z plynného na kvapalné skupenstvo. Zimné aditívum do benzínu od DYNAMAX chráni pred koróziou a zabraňuje tvorbe mikrokryštálov ľadu. Pridávaním aditíva aj do benzínového motora tak prospievate jeho dlhšej životnosti a môžete zlepšiť jeho vlastnosti. Okrem aditív do benzínu pre zimné obdobie ponúka DYNAMAX aj aditíva do benzínu na čistenie vstrekovačov, na čistenie palivového systému alebo na zvýšenie oktánového čísla.

DYNAMAX Zvýšenie oktánového čísla 300ML
6,90 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Zvýšenie oktánového čísla 300ML
6,90 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Zvýšenie oktánového čísla až o 3 body. Zlepšené štartovacie a výkonnostné vlastnosti. Prípravok pre zvýšenie oktánového čísla pre nízko oktánové palivá, alebo pre použitie v motoroch s vysoko oktánovými požiadavkami. Účinkuje: počas jazdy. Riedenie: 300 ml na 60 l benzínu. Odporúčaná aplikácia: pred každým tankovaním.

DYNAMAX Brzdová kvapalina 500ml DOT4 265 ESP
8,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Brzdová kvapalina 500ml DOT4 265 ESP
8,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Schválenia: FM SAFETY STANDARD 116 DOT4, SAE J 1703, ISO 4925, VW TL 766Brzdová kvapalina pre hydraulické brzdové systémy motorových vozidiel je určená pre prevádzku v teplotnom rozmedzí -50 °C až 260 °C. Prípravok vysokej kvality zaručuje bezpečné a presné brzdenie, nepoškodzuje gumu a kov, je určený pre kotúčové a bubnové brzdy. Má dobrú tepelnú stabilitu, výbornú ochranu proti korózii železných aj neželezných kovov.Možno miešať s brzdovými kvapalinami, ktoré zodpovedajú normám ISO 4925, SAE J 1703 FM VSS 571-116 DOT 3 a DOT 4, VW TL 766, t.j. s brzdovými kvapalinami rovnakej špecifikácie. Číra kvapalina s nádychom žltej farby štipľavej arómy. Používa sa neriedený.

DYNAMAX Aditívum do Benzínu 150ml E10. 1:1000 V - DX
5,30 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Aditívum do Benzínu 150ml E10. 1:1000 V - DX
5,30 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Vysoko účinný balík aktívnych látok, ktoré potláčajú negatívne vlastnosti benzínových E10 a E5 palív so zvýšeným obsahom biozložiek. Stabilizuje zložku etanolu a viaže na seba vodu, čím predchádza tvorbe kondenzácii a korózii v palivovom systéme a zároveň predlžuje životnosť samotného paliva. Napomáha lepšiemu spaľovaniu, zlepšuje mazacie schopnosti biopalív. Spomaľuje usádzanie a oddeľovanie biozložky. Kompatibilné s katalyzátormi a turbom. Vhodné pre všetky 2 a 4-taktné motory vyžadujúce bezolovnaté benzínové palivá.Dávkovanie: 50ml na 50l benzínu nalejte do palivovej nádrže pred každým tankovaním.+ ELIMINUJE NEGATÍVNE EFEKTY E10 A E5 PALÍV+ VIAŽE VLHKOSŤ A ZABRAŇUJE TVORBE KONDENZÁCIE V PALIVOVOM SYSTÉME+ PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ PALIVA

DYNAMAX Sprej na elektrické kontakty 400ml DXT3
4,50 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Sprej na elektrické kontakty 400ml DXT3
4,50 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Sprej na elektrické kontakty odpudzuje vlhkosť, je vodeodpudivý a účinne penetruje.VlastnostiSprej určený na elektrické kontakty, odpudzuje vlhkosť.Vlastnosti výrobku: Vodeodpudivý. Účinne penetruje.Použitie: Aerosól by mal mať izbovú teplotu. Pred použitím pretrepte.Aplikujte dostatočné množstvo na ošetrované časti.Po vyparení zanecháva priesvitný ochranný film.Obsah balenia: 400 ml 

DYNAMAX Čistič ventilov 400ml DXC11 EGR
6,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Čistič ventilov 400ml DXC11 EGR
6,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Čistič ventilov EGR. Čistič ventilov recirkulácie spalín. Slúži na rozpustenie usadenín vo ventile EGR, systéme prívodu vzduchu, rozvádzacom a plniacom ventile. Slúži na obnovenie prívodu vzduchu do motora, zvýšenie výkonu a akcelerácie a zníženie dymenia výfukových plynov.Pokyny pre použitie: Postupujte podľa pokynov výrobcu automobilu. Len na profesionálne použitie. Uvoľnite hadicu medzi turbokompresorom a systémom prívodu vzduchu. Naštartujte motor a nechajte ho bežať na hodnote 2000 ot./min. Opakovane nastriekajte do prívodu na rozvode, slabo stláčajte trysku, až kým motor nebude bežať plynulejšie. Nainštalujte hadicu.+ ODSTRAŇUJE UHLÍK A USADENINY+ OPTIMALIZUJE SPOTREBU PALIVA

DYNAMAX Nemrznúca zmes do ostrekovačov 3L -40°C
8,80 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Nemrznúca zmes do ostrekovačov 3L -40°C
8,80 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Nemrznúci koncentrát je vysokoúčinná náplň do ostrekovačov automobilov. Zo skla automobilu spoľahlivo odstraňuje mastnotu a iné nečistoty. Chráni ostrekovací systém pred zamŕzaním až do -40°C a vytváraním vodného kameňa. Zlepšuje viditeľnosť počas nepriaznivého počasia. Spríjemňuje jazdu. Zvyšuje bezpečnosť jazdy v zimnom období.Riedenie:Neriedené  - použitie do -40C1,5 dielu DYNAMAX Screenwash -40 C : 1 diel voda - použitie do -21C1 diel DYNAMAX Screenwash -40 C : 1 diel DYNAQUA - použitie do -17C

DYNAMAX Nemrznúca zmes do ostrekovačov 1L -40°C
2,80 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Nemrznúca zmes do ostrekovačov 1L -40°C
2,80 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Nemrznúci koncentrát je vysokoúčinná náplň do ostrekovačov automobilov. Zo skla automobilu spoľahlivo odstraňuje mastnotu a iné nečistoty. Chráni ostrekovací systém pred zamŕzaním až do -40°C a vytváraním vodného kameňa. Zlepšuje viditeľnosť počas nepriaznivého počasia. Spríjemňuje jazdu. Zvyšuje bezpečnosť jazdy v zimnom období.Riedenie:Neriedené  - použitie do -40C1,5 dielu DYNAMAX Screenwash -40 C : 1 diel voda - použitie do -21C1 diel DYNAMAX Screenwash -40 C : 1 diel DYNAQUA - použitie do -17C

DYNAMAX Demineralizovaná voda destilovaná voda 2L
1,20 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Demineralizovaná voda destilovaná voda 2L
1,20 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Demineralizovaná technická voda určená na riedenie koncentrátov nemrznúcich a letných zmesí do ostrekovačov DYNAMAX a všetkých typov chladiacich kvapalín DYNAMAX. Je vhodná na použitie do akumulátorov, žehličiek, alebo fotolaboratórií.

DYNAMAX Zimné aditívum do nafty 500ml 1:000
6,90 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Zimné aditívum do nafty 500ml 1:000
6,90 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Zabraňuje tvorbe parafínových kryštálov až do -25°C. Chráni pred koróziou a predlžuje životnosť palivového systému. Udržuje čistotu vstrekovacích trysiek. Potlačuje negatívny vplyv biozložiek. Zvyšuje filtrovateľnosť paliva. Zlepšuje studený štart motora.

DYNAMAX Čistenie a preplach olejového systému 300ml
7,40 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Čistenie a preplach olejového systému 300ml
7,40 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Rozpúšťa znečistenia v celom olejovom systéme. Zlepšená a stabilná kompresia vo všetkých valcoch. Zabraňuje kontaminácií čerstvého oleja. Prípravok slúži na odstraňovanie usadenín a nečistôt usadených v olejovom systéme, čím obnovuje kompresiu piestnych krúžkov. Aplikuje sa naliatím do starého oleja pri vypnutom motore. Následne sa nechá voľnobeh po dobu 15 – 20 min. Nakoniec sa olej vypustí a vymení sa olejový filter.

DYNAMAX Nemrznúca chladiaca kvapalina 1L Cool 12 ULTRA G12
4,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Nemrznúca chladiaca kvapalina 1L Cool 12 ULTRA G12
4,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Koncentrovaná nízkotuhnúca chladiaca kvapalina určená pre najmodernejšie druhy motorov. Je vysoko kvalitná nízkotuhnúca zmes vyrobená z monoetylénglykolu s vysoko progresívnymi antikoróznymi prísadami, zvlášť vhodná pre chladiče moderných hliníkových a zliatinových chladiacich sústav spaľovacích motorov. Celoročne chráni chladiaci systém motorového vozidla pred pôsobením mrazu a pred koróziou. Zaručuje veľmi dobrý prevod tepla. V roku 2008 získala chladiaca kvapalina DYNAMAX COOLANT ULTRA G12 prestížne ocenenie Zlatú medailu a Certifikát ochrannej známky kvality Slovak Gold. Obsahuje látku brániacu požitiu chladiacej kvapaliny.Plní sa do čistého chladiaceho systému podľa pokynov výrobcu automobilu. Je riediteľná pitnou alebo demineralizovanou vodou na požadovaný bod tuhnutia podľa učených pomerov výrobcu. DYNAMAX COOLANT ULTRA G12 chladiaca kvapalina je miešateľná s nízkotuhnúcimi kvapalinami na báze monoetylén-glykolu (etylénglykolu a propylénglykolu).DOPORUČENÉ POMERY RIEDENIA1 diel DYNAMAX COOLANT ULTRA  G12 : 1 diel voda – použitie do – 32 °C1 diel DYNAMAX COOLANT ULTRA  G12 : 1,5 dielu voda- použitie do – 26 °C1 diel DYNAMAX COOLANT ULTRA  G12 : 2 diely voda – použitie do – 17 °C

DYNAMAX Nemrznúca chladiaca kvapalina 1L Cool 11 G11
3,20 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Nemrznúca chladiaca kvapalina 1L Cool 11 G11
3,20 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Nízkotuhnúca zmes do chladičov automobilov na báze monoetylénglykolu s antikoróznymi prísadami je zvlášť vhodná pre chladiace sústavy spaľovacích motorov z ľahkých zliatín. Celoročne chráni chladiaci systém motorového vozidla pred pôsobením mrazu a pred koróziou. Zaručuje veľmi dobrý prevod tepla. Prípravok neobsahuje dusitany, amíny a fosfáty. DOPORUČENÉ POMERY RIEDENIA:1 diel DYNAMAX COOLANT G11 : 1 diel voda – použitie do – 32 °C1 diel DYNAMAX COOLANT G11 : 1,5 dielu voda – použitie do – 26 °C1 diel DYNAMAX COOLANT G11 : 2 diely voda – použitie do – 17 °C

DYNAMAX Nemrznúca chladiaca kvapalina 4L Cool 12 ULTRA G12
16,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Nemrznúca chladiaca kvapalina 4L Cool 12 ULTRA G12
16,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Koncentrovaná nízkotuhnúca chladiaca kvapalina určená pre najmodernejšie druhy motorov. Je vysoko kvalitná nízkotuhnúca zmes vyrobená z monoetylénglykolu s vysoko progresívnymi antikoróznymi prísadami, zvlášť vhodná pre chladiče moderných hliníkových a zliatinových chladiacich sústav spaľovacích motorov. Celoročne chráni chladiaci systém motorového vozidla pred pôsobením mrazu a pred koróziou. Zaručuje veľmi dobrý prevod tepla. V roku 2008 získala chladiaca kvapalina DYNAMAX COOLANT ULTRA G12 prestížne ocenenie Zlatú medailu a Certifikát ochrannej známky kvality Slovak Gold. Obsahuje látku brániacu požitiu chladiacej kvapaliny.Plní sa do čistého chladiaceho systému podľa pokynov výrobcu automobilu. Je riediteľná pitnou alebo demineralizovanou vodou na požadovaný bod tuhnutia podľa učených pomerov výrobcu. DYNAMAX COOLANT ULTRA G12 chladiaca kvapalina je miešateľná s nízkotuhnúcimi kvapalinami na báze monoetylén-glykolu (etylénglykolu a propylénglykolu).DOPORUČENÉ POMERY RIEDENIA1 diel DYNAMAX COOLANT ULTRA  G12 : 1 diel voda – použitie do – 32 °C1 diel DYNAMAX COOLANT ULTRA  G12 : 1,5 dielu voda- použitie do – 26 °C1 diel DYNAMAX COOLANT ULTRA  G12 : 2 diely voda – použitie do – 17 °C

DYNAMAX Nemrznúca chladiaca kvapalina 4L Cool 12++ ULTRA G12
18,30 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Nemrznúca chladiaca kvapalina 4L Cool 12++ ULTRA G12
18,30 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Nemrznúca chladiaca kvapalina je vhodná do chladičov hliníkových a liatinových chladiacich sústav spaľovacích motorov u najnovších automobilov. Základnou funkciou je veľmi dobrý prevod tepla a ochrana motora prípadne chladiacej sústavy. Inhibítor korózie pre DYNAMAX COOLANT ULTRA G12 ++ obsahuje navyše kremičitany, ktoré plnia funkciu maximálnej ochrany (hlavne pri autách s vysokou mierou záťaže, napr. športové autá).Pre celoročnú ochranu chladiacich systémov sú najdôležitejšie inhibítory korózie, ide o vysokoúčinné látky, ktoré bránia tvorbe korózie na rôznych materiáloch (napr. meď, pájka, mosadz, oceľ, hliník, liatina). Neobsahujú škodlivé a zakázané látky ako dusitany, fosfáty, amíny ani borax. Nepoškodzujú tesnenia, gumu.DOPORUČENÉ POMERY RIEDENIA1 diel DYNAMAX COOLANT ULTRA  G12 : 1 diel voda – použitie do – 32 °C1 diel DYNAMAX COOLANT ULTRA  G12 : 1,5 dielu voda- použitie do – 26 °C1 diel DYNAMAX COOLANT ULTRA  G12 : 2 diely voda – použitie do – 17 °C

DYNAMAX Nemrznúca chladiaca kvapalina 1L Cool 10 G10
4,00 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Nemrznúca chladiaca kvapalina 1L Cool 10 G10
4,00 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Koncentrovaná nízkotuhnúca chladiaca kvapalina na báze etylénglykolu je určená pre všetky typy starších motorových vozidiel, poľnohospodárske a stavebné stroje. Celoročne chráni chladiaci systém pred koróziou a zabraňuje prehriatiu motorov v letných mesiacoch. Odporúčaná výmena je po troch rokoch. Výrobca zabezpečuje konzultácie a neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.Plní sa do čistého chladiaceho systému podľa pokynov výrobcu automobilu. Je riediteľná pitnou alebo demineralizovanou vodou na požadovaný bod tuhnutia podľa určených pomerov výrobcu. Chladiaca kvapalina DYNAMAX COOLANT G10 je miešateľná s nízkotuhnúcimi kvapalinami na báze monoetylénglykolu (etylénglykolu a propylénglykolu).DOPORUČENÉ POMERY RIEDENIA:1 diel DYNAMAX COOLANT G10 : 1 diel voda – použitie do – 32 °C1 diel DYNAMAX COOLANT G10 : 1,5 dielu voda – použitie do – 26 °C1 diel DYNAMAX COOLANT G10 : 2 diely voda – použitie do – 17 °C

DYNAMAX Letná zmes citrón 1L
1,40 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Letná zmes citrón 1L
1,40 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Letná zmes do ostrekovačov je produkt, ktorý sa používa v teplejších mesiacoch na oplachovanie a čistenie predného a zadného skla vozidla. DYNAMAX letná zmes 1:2 je vysokoúčinný prostriedok na odstránenie zbytkov hmyzu a bežných nečistôt zo skla. VlastnostiKoncentrát obsahuje aktívnu látku, ktorá predstavuje úplne nový spôsob údržbyZnižuje námahu spojenú s čistením okien. Sklo zanecháva dokonale čistéČistiaci prostriedok je biologicky odbúrateľný - šetrný k životnému prostrediu, neobsahuje nebezpečné chemické látkyDYNAMAX letná zmes je určený na použitie ako náplň do ostrekovačov pre všetky typy motorových vozidiel v letnom obdobíPlní sa do zásobnej nádržky ostrekovača a podľa potreby sa aplikuje na čelné sklo automobilu.Vôňa: citrónMnožstvo: 1lJednou z najväčších výhod použitia letnej zmesi do ostrekovačov je schopnosť efektívne a rýchlo odstrániť hmyz, prach, nečistoty a iné znečistenia z vášho auta. Tento produkt je navrhnutý tak, aby dokázal odstrániť aj tie najtvrdohlavejšie nečistoty a zostal pritom šetrný k vášmu vozidlu. 

DYNAMAX Čistič ventilov a vstrekovania 300ml
7,30 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Čistič ventilov a vstrekovania 300ml
7,30 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Optimalizuje spotrebu paliva a emisie výfukových plynov. Čistí vstrekovacie trysky. Odstraňuje prevádzkou spôsobené znečistenia v celom systéme vstrekovania benzínu. Zaisťuje efektívne čistenie ventilov, vstrekovacích trysiek a vstupného priestoru bez nutnosti demontáže. Odstraňuje prevádzkou spôsobené znečistenia v celom systém e vstrekovania benzínu. Objem 300 ml.

DYNAMAX DPF čistič 300ml
6,90 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX DPF čistič 300ml
6,90 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

DPF čistič redukuje sadze a emisie výfukových plynov. Podporuje regeneráciu filtra pevných častíc Vysoko výkonný prípravok pre použitie vo všetkých dieselových agregátoch na zníženie emisií výfukových plynov, sadzí a zvýšenie výkonu motora. Vhodný pre všetky druhy motorovej nafty. Účinkuje počas jazdy. Balenie 300 ml na 60 l nafty. Odporúčaná aplikácia: každých 5 000 km aplikovať pri natankovaní.

DYNAMAX Letná zmes Queen 3L
3,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
DYNAMAX Letná zmes Queen 3L
3,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Letná zmes do ostrekovačov je produkt, ktorý sa používa v teplejších mesiacoch na oplachovanie a čistenie predného a zadného skla vozidla. Letná zmes do ostrekovačov vytvára na skle účinnú ochrannú vrstvu, ktorej hlavnou úlohou je minimalizovať usadzovanie nečistôt a tým zlepšiť viditeľnosť na vašich cestách. Zmes zároveň napomáha k odstraňovaniu dažďovej vody a je šetrná k vašim svetlometom.VlastnostiVysokokvalitná letná zmes do ostrekovačovVytvára na skle účinnú ochrannú vrstvu, ktorej hlavnou úlohou je minimalizovať usadzovanie nečistôt Koncentrát obsahuje aktívnu látku, ktorá predstavuje úplne nový spôsob údržbyZnižuje námahu spojenú s čistením okien. Sklo zanecháva dokonale čistéDYNAMAX letná zmes je určený na použitie ako náplň do ostrekovačov pre všetky typy motorových vozidiel v letnom obdobíPlní sa do zásobnej nádržky ostrekovača a podľa potreby sa aplikuje na čelné sklo automobiluVôňa: svieža vôňaMnožstvo: 3l Jednou z najväčších výhod použitia letnej zmesi do ostrekovačov je schopnosť efektívne a rýchlo odstrániť hmyz, prach, nečistoty a iné znečistenia z vášho auta. Tento produkt je navrhnutý tak, aby dokázal odstrániť aj tie najtvrdohlavejšie nečistoty a zostal pritom šetrný k vášmu vozidlu.